Om meg


Jeg er født og oppvokst på et lite sted kalt Nesvollberget, som ligger øst i Trysil Kommune. Her er en liten oppsummering på hva jeg har av yrkeserfaringer:

For noen år tilbake drev jeg et eget foretak innen multimedia. Dette innbefattet:

 1. Filmredifering (i hovesak natur/jaktfilm og instruksjonsvideoer).
 2. Musikkproduksjon. Komposisjon av instrumentale verk for filmer etc. (lydstudioarbeid).
 3. Ambulerende musiker som keyboardist/vokalist i band.
 4. Grafisk design for CD/DVD, samt design av plakater.
 5. CD DVD massekopiering.
 6. Relatert fotoarbeid.

 

Fra tidligere har jeg variert teknisk yrkeserfaring med blant annet:

 1. Noe arbeid som elektriker/elektromaskinist ved kraftstasjon.
 2. Arbeid med antenne- og kabel TV anlegg.
 3. Datakonsulent (PC reparasjon, nettverksarbeid og salg).
 4. Mekaniker. (også som hobby).

 

Av andre yrker kan jeg nevne: 

 1. Snekker. (Også selvstendig næringsdrivende).
 2. Vaktmester.
 3. Noe arbeid inn skogbruk (planting, flaterydding, ungskogpleie og vedarbeid).
 4. Variert forefallende praktisk arbeid.